Stand for Truth: Paniki sa Davao, positibo sa isang uri ng coronavirus?

Ang pagkain daw sa mga exotic meat tulad ng paniki ang pinaghihinalaang sanhi sa pagkalat ng new coronavirus sa Wuhan, China! Sa Pilipinas, lumabas sa pag-aaral ng UP Mindanao na positibo raw sa isang uri ng coronavirus ang mga paniki doon! Ang virus na ito, may banta kaya sa kalusugan ng mga tao?

Naniniwala ka rin ba?

Let us know in the comment below.
Disqus comments plugin...

More videos